Metoda odwróconej osmozy (odwrotnej osmozy) stosowana w filtrach wody, pozwala przy wykorzystania naturalnego, odwróconego zjawiska osmozy, na uzyskanie czystej wody spożywczej (również technicznej, laboratoryjnej itd). W uproszczeniu, zjawisko osmozy polega na naturalnym wyrównywaniu się stężeń substancji rozpuszczonych, po obydwu stronach półprzepuszczalnej membrany (przykładową membraną półprzepuszczalną jest ludzka skóra). W technologi odwróconej osmozy "odwraca" się to zjawisko - przełamując przy pomocy ciśnienia w instalacji wodnej tzw ciśnienie osmotyczne, doprowadza się do sytuacji, że stężenie związków rozpuszczonych w wodzie (w uproszczeniu zanieczyszczeń) zwiększa się po jednej stronie membrany (półprzepuszczalnej), skąd jest odprowadzane do kanalizacji w postaci tzw retentatu a woda pozbawiona tych substancji (tzw permeat) magazynowana jest w zasobniku (zbiornik RO).

Technologia RO (Reverse Osmosis - Odwrócona Osmoza) jest współcześnie uznawana za najefektywniejszą metodę uzdatniania wody - część wód butelkowanych powstaje dzięki tej technologii. Koszt zakupu stacji uzdatniania metodą RO oraz koszt eksploatacji, są bardzo efektywne w odniesieniu do kosztu pozyskania litra czystej, pitnej, bezpiecznej chemicznie i biologicznie wody (kilka-kilkanaście groszy za litr wody).